Новини от катедрата

Удължаване на срока за изпращане на заявки за участие в XI МНК „Е-управление и Е-комуникации“ до 05.04.2019 г.
XI МНК „Е-управление и Е-комуникации“ се организира от Технически университет-София: НИС и Център за научни изследвания и обучение по „Е-управление и комуникации” при Стопански факултет. Заявката за конференцията е приложена накрая.
Научните сесии, провеждани на място и онлайн, включват темите: "Е-Демократизация и управленски процеси"; "Състояние и тенденции на Е-управлението"; "Обучение по Е-Управление"; "Е-управление в публичната и бизнес сфера"; "Е-комуникации". Паралелно ще се проведе шоурум, предаван на живо в социалните медии.
Сроковете стават както следва:
• 12 април 2019 г. – изпращане на заявката за участие;
• 16 април 2019 г. – потвърждаване на приетата заявка за участие;
• 15 май 2019 г. – изпращане на докладите в съответствие с изискванията към техническото оформяне на докладите;
• 28 май 2019 г. – публикуване на програмата на конференцията с приетите доклади;
• 04 юни 2019 г. – изпращане на регистрационните форми;
• 13 юни 2019 г. – регистрация на участниците в конференцията УСОБ на ТУ-София, гр. Созопол;
• 13-17 юни 2019 г. – сесии на конференцията, кръгли маси, видео конфериране, шоурум.

Всички приети и регистрирани доклади ще бъдат включени в трудовете на XI МНК "E-управление и E-комуникации" с ISSN 2534-8523, както и регистрирани в НАЦИД. Избрани доклади, представени на английски език, ще бъдат предоставени за включване в електронната библиотека SSRN, поддържаща индекс за цитирания.
За повече информация и заявки за участие: http://fman.tu-sofia.bg

---

23-26 юни 2019 г. XVII Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '19", организирана от Стопанския факултет на ТУ-София.

---

На 27 март от 09:30 часа в зала 3503, блок 3, Стопански факултет на Технически университет-София, ще се проведе семинар в рамките на проекта "Европа в моята професия". Основна цел на семинара ще бъде да запознае студентите от професионално направление "Общо инженерство" и младите преподаватели с ролята на Европейския съюз и по-важните директиви, свързани с инженерните професии, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното им развитие.

Като част от непрекъснатия стремеж за осигуряване на нови перспективи и подобряване качеството на обучение на студентите и преподавателите от тези специалности на тях сега ще им се предостави възможност да се запознаят подробно с програмата за мобилност "Erasmus +" и с други подобни програми, както и с условията за професионална реализация в държавите от Европейския съюз. На семинара ще присъстват гост-лектори и студенти, които са се възползвали от възможностите, които им предлагат част от програмите, и ще представят на аудиторията своите лични впечатление и опит, както и ценни съвети за организацията и подготовката на необходимите документи.

https://www.eumypro.eu/

---

На 21.03.2019 г. катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" организира за студентите от специалност "Мениджмънт в електроенергетиката", както и за всички, които се интересуват от регулиран и свободен електроенергиен пазар, провеждането на лекция с гост-лектор маг.ик. Анжела Тонева, Изпълнителен директор на "Енерго-Про Варна". Лекцията, която г-жа Тонева изнесе пред студентите и предизвика интерес от тяхна страна, бе на тема: "Регулаторна теория. Ценово регулиране".

---

 

3 курс, СУ, 68 група, 2019 г.

 

Габриела Георгиева, Татяна Методиева, Миглена Паничарова и Незиха Маджирова от спец. "Публична администрация" участваха с научни доклади в XVI Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '18", която беше организирана от Стопанския факултет и се проведе от 24-27.06.2018 г. в гр. Созопол.

снимка Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София

Ректорът на ТУ-София проф. дтн инж. Г. Михов връчи официално грамоти на Николета Дачева и Десислава Чакалова от спец. "Стопанско управление" на Стопанския факултет за постигнати отлични резултати в обучението в ТУ-София.

Стопанският факултет на Техническия университет кани бъдещи студенти с 8 специалности - econ.bg

Стопанският факултет на ТУ-София започва прием за топ специалности - inews.bg

"Индустриален мениджмънт" в ТУ-София е на I място в категорията си в класацията на МОН - inews.bg

"Стопанско управление" в ТУ-София - вечно актуалната специалност - inews.bg

"Публична администрация" в ТУ-София отваря врати и в частния, и в държавния сектор - inews.bg

"Мениджмънт и бизнес информационни системи" в ТУ-София отваря врати към супер кариера - inews.bg

 

Бъдете част от успешните млади специалисти в икономиката и индустрията!