Новини от катедрата

ИМ

Курсов проект по мениджмънт

Група

Преподавател

61 ас. д-р В. Иванов, каб. 3604
62 доц. д-р О. Гераскова, каб. 3606
64 ас. М. Истатков, каб. 3611

 

 

 

Габриела Георгиева, Татяна Методиева, Миглена Паничарова и Незиха Маджирова от спец. "Публична администрация" участваха с научни доклади в XVI Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '18", която беше организирана от Стопанския факултет и се проведе от 24-27.06.2018 г. в гр. Созопол.

 

снимка Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София

Ректорът на ТУ-София проф. дтн инж. Г. Михов връчи официално грамоти на Николета Дачева и Десислава Чакалова от спец. "Стопанско управление" на Стопанския факултет за постигнати отлични резултати в обучението в ТУ-София.

 

Стопанският факултет на Техническия университет кани бъдещи студенти с 8 специалности - econ.bg

Стопанският факултет на ТУ-София започва прием за топ специалности - inews.bg

"Индустриален мениджмънт" в ТУ-София е на I място в категорията си в класацията на МОН - inews.bg

"Стопанско управление" в ТУ-София - вечно актуалната специалност - inews.bg

"Публична администрация" в ТУ-София отваря врати и в частния, и в държавния сектор - inews.bg

"Мениджмънт и бизнес информационни системи" в ТУ-София отваря врати към супер кариера - inews.bg

 

alt

XVI Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '18", организирана от Стопанския факултет на ТУ-София

 

НОВАТА ПРОГРАМА ERASMUS +

ЗА СТУДЕНТИ/ДОКТОРАНТИ ОТ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ

По програма Erasmus+ са сключени нови договори за студентска мобилност за студенти и докторанти от Стопанския факултет за обучение и подготовка на дипломна работа/дисертация в университети, посочени по-долу.

Всеки университет има свои изисквания и документи за прием на Еразъм-студенти /задължителни за попълване и подготовка/, както и фиксирани срокове за предварителна регистрация при тях.

Обща информация, условия и документи: http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html

По организационни въпроси се обръщайте към г-жа Д. Маргенова, Еразъм офис /каб.1255/.

По академични въпроси се обръщайте към Еразъм-координатора на договора в СФ.

Срокове за подаване на документи за участие в студентска мобилност на студенти/докторанти от СФ:

  • За мобилност през зимен семестър – 15 Април
  • За мобилност през летен семестър – 15 Октомври

 

Страна – Град – Университет Брой места Краен срок за пълна регистрация в приемащата страна Минимална степен на владеене на езика Еразъм координатор на договора
1.Austria-Wien
UAS Technikum Wien
English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
2.Austria-Tirol
FHS Kufstein
English-B2 Доц.д-р Л.Гълъбова, каб.3606
3.Cyprus-Nicosia
American College
English-B1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
4.Czech Republic-Brno
Brno University of Technology
English-B1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
5.Denmark-Odense
University of Southern
English-C1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
6.Denmark-Lyngby
Technical University
BSc-Danish
MSc-English B2
Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
7.Spain-Barcelona
Univeritat Autonoma de Barcelona
English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
8.Spain- A Coruna
Universidad de A Coruna
English-B1
French-B1
Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
9.Greece-Athens
Technological Educational Institute
English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
10.Italy-Milan
Politechnico di Milano /Campus BOVISA, COMO/
English-B2 higher Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
11.Latvia-Riga
Riga Technical University
English-B1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
12.Lithuania-Vilnius
VGTU
English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
13.Poland
West Pomeranian University
English-B2 higher Доц.д-р Г.Манлиев

 

Нашите студенти. Стенете част от тях!