Новини от катедрата

 

 

 

 

На 04.03.2020 г. успешно приключи три годишния проект с австрийската енергийна компания ЕВН за обучение на техни кадри в магистърската програма: „Мениджмънт в електроенергетиката“. Тя се администрира от Стопански факултет, катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ и е със съвместно обучение от преподаватели от Електротехнически факултет. Защитата им беше с участието на гости - представители на работодателя на ЕВН. Всички 10 дипломанта се представиха изключително добре и защитиха своите разработки отлично. Да си пожелаем успех и на следващата група, която очакваме на есен!

---

На 21-ви февруари 2020 г. се проведе тържествено връчване на дипломите за висше образование на випуск 2019 г. Бакалаврите от специалностите „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и „Публична администрация“ и магистрите от специалностите „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“, „Публична администрация“, „Мениджмънт в електроенергетиката“ и „Мениджмънт на проекти“ бяха поздравени от ректора на ТУ-София - проф. д.т.н. И. Краловр, и декана на Стопанския факултет - проф. д-р О. Андреев, и групово произнесоха Галилеевата клетва.

---

Заповядайте на XVIII Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг '20“, 23-26 юни 2020 г., гр. Созопол, организирана от катедра ИИИМ към Стопанския факултет на ТУ-София.


---

50-годишен юбилей на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“

На 23 октомври 2019 г. от 10:30 ч. в Библиотечно-информационния център на ТУ-София се състоя тържествено честване на 50-годишния юбилей на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" към Стопанския факултет. Поканени да участват бяха всички преподаватели, служители, настоящи и завършили студенти и приятели на факултета и катедрата.
В чест на събитието се проведе кръгла маса на тема: „Бъдещето на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ през погледа на бизнеса, държавата, академичния състав, студентите и докторантите“.
Събитията, съпътстващи честването на юбилея на катедрата, продължиха и на 24 октомври 2019 г. с презентации от представители на бизнеса и провеждането на състезания между студентите на Стопански факултет на ТУ-София по зададени казуси от практиката на различни бизнес организации: ФЕСТО, Джуниър Ачийвмънт България, DRONAMICS, BOR, ESCREO,

---

Уважаеми първокурсници,

Добре дошли в Стопанския факултет и катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ на ТУ-София.

Това е водещата катедра в Стопанския факултет и отговаря за четирите бакалавърски специалности: „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“, „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ и „Публична администрация“.

Поздравяваме Ви с избора да се обучавате по най-престижните и елитни специалности, които са основополагащи за успеха на организациите от бизнеса и публичния сектор в условията на съвременната икономика на знанието, кибер-физично общество, интелигентни градове и фабрики!

Изключително се радваме, че ставате част от нашата студентска общност именно в годината, когато катедра ИИИМ чества своя половинвековен юбилей!

Гордеем се с труда и професионализма на нашите преподаватели и с успехите на нашите завършили студенти, които застават начело  на водещи организации в частния и публичния сектор. През тези 50 години катедрата е доказала, че нашите специалности са предпочитани заради високото качество на обучение, високите изисквания към компетенциите на завършващите и положени стандарти в образованието и научните изследвания в индустрията.

Ние имаме традиции в успеха!

Пожелаваме Ви успех в следването и бъдете пример за всички студенти на ТУ-София!

Ръководител катедра ИИИМ

---

На 27 март от 09:30 часа в зала 3503, блок 3, Стопански факултет на Технически университет-София, ще се проведе семинар в рамките на проекта "Европа в моята професия". Основна цел на семинара ще бъде да запознае студентите от професионално направление "Общо инженерство" и младите преподаватели с ролята на Европейския съюз и по-важните директиви, свързани с инженерните професии, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното им развитие.

Като част от непрекъснатия стремеж за осигуряване на нови перспективи и подобряване качеството на обучение на студентите и преподавателите от тези специалности на тях сега ще им се предостави възможност да се запознаят подробно с програмата за мобилност "Erasmus +" и с други подобни програми, както и с условията за професионална реализация в държавите от Европейския съюз. На семинара ще присъстват гост-лектори и студенти, които са се възползвали от възможностите, които им предлагат част от програмите, и ще представят на аудиторията своите лични впечатление и опит, както и ценни съвети за организацията и подготовката на необходимите документи.

https://www.eumypro.eu/

---

На 21.03.2019 г. катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" организира за студентите от специалност "Мениджмънт в електроенергетиката", както и за всички, които се интересуват от регулиран и свободен електроенергиен пазар, провеждането на лекция с гост-лектор маг.ик. Анжела Тонева, Изпълнителен директор на "Енерго-Про Варна". Лекцията, която г-жа Тонева изнесе пред студентите и предизвика интерес от тяхна страна, бе на тема: "Регулаторна теория. Ценово регулиране".

---

 

4 курс, СУ, 68 група, 2020 г.

---

Габриела Георгиева, Татяна Методиева, Миглена Паничарова и Незиха Маджирова от спец. „Публична администрация“ участваха с научни доклади в XVI Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг '18“, която се проведе от 24-27.06.2018 г. в гр. Созопол.

---

снимка Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София

Ректорът на ТУ-София проф. дтн инж. Г. Михов връчи официално грамоти на Николета Дачева и Десислава Чакалова от спец. "Стопанско управление" на Стопанския факултет за постигнати отлични резултати в обучението в ТУ-София.

---

ЗА НАС В ПРЕСАТА

Стопанският факултет на Техническия университет кани бъдещи студенти с 8 специалности - econ.bg

Стопанският факултет на ТУ-София започва прием за топ специалности - inews.bg

„Индустриален мениджмънт“ в ТУ-София е на I място в категорията си в класацията на МОН - inews.bg

„Стопанско управление“ в ТУ-София - вечно актуалната специалност - inews.bg

„Публична администрация“ в ТУ-София отваря врати и в частния, и в държавния сектор - inews.bg

„Мениджмънт и бизнес информационни системи“ в ТУ-София отваря врати към супер кариера - inews.bg

---

 

Бъдете част от успешните млади специалисти в икономиката и индустрията!