МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
по специалност "Стопанско управление"

Обучението по специалност "Стопанско управление" е акредитирано от НАОА с най-високата оценка "Много добра" и се извършва по учебен план, предлагащ избор на магистърска програма, включващ следните специализиращи дисциплини:

Магистърска програма "Управление на маркетинга":

 1. „Маркетингови изследвания”;
 2. „Маркетингови комуникации”;
 3. „Стратегически маркетинг”;
 4. Курсов проект по „Управление на маркетинга”.

Магистърска програма "Управление на операциите":

 1. „Проектиране на стопански системи”;
 2. „Организация и нормиране на труда”;
 3. „Съвременни системи за управление на операциите”;
 4. Курсов проект по „Управление на операциите”.

Магистърска програма "Управление на човешките ресурси":

 1. „Стратегическо управление на човешките ресурси”;
 2. „Фирмена култура”;
 3. „Управление на промените”;
 4. Курсов проект по „Управление на персонала”.

За обучение по всяка от магистърските програми са определени квоти. Кандидатите избират магистърска програма, по която желаят да бъдат обучавани, като за целта в Молба-декларацията ранжират и трите магис­търски програми от 1 до 3. Минималният брой на кандидатите за провеждане на обучение по съответна магистърска програма е 10.

Редовното магистърското обучение е срещу заплащане или държавна поръчка, а задочното обучение е само платено. За места по държавна поръчка за редовно обучение могат да кандидатстват само завършилите бакалаври по същата специалност.

Последно променен на Четвъртък, 21 Юни 2018 16:03