МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
по специалност "Индустриален мениджмънт"

Обучението по специалност "Индустриален мениджмънт" е акредитирано от НАОА с най-високата оценка "Mного добра". Кандидат-магистрите могат да избират от следните магистърски програми, които включват специализирани учебни дисциплини.

- Магистърска програма "Мениджмънт на маркетинга"

- Магистърска програма "Мениджмънт на човешките ресурси"

- Магистърска програма "Производствен и операционен мениджмънт"

За обучение по всяка от магистърските програми са определени квоти. Кандидатите избират магистърска програма, по която желаят да бъдат обучавани, като за целта в Молба-декларацията подреждат по приоритет и трите магис­търски програми от 1 до 3. Минималният брой на студентите за провеждане на обучение по съответна магистърска програма е 10.

Последно променен на Петък, 25 Май 2018 11:48