Технически персонал

на катедра ИИИМ

 

 

маг. инж. П. Рангелова
Секретар на катедра ИИИМ
(каб. 3614, тел. 2232)

инж. Н. Нинов
(каб. 3304, тел. 2538)