Колева, Наталия Венкова – главен асистент, доктор

Завършва ТУ-София през 2007 г. Постъпва в ТУ-София в катедра ИИИМ като редовен асистент през 2008 г. Член е на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Участвалa е в 2 научно-изследова-телски проекта.

Научните и професионалните й интереси са свързани с произ- водствения и операционен мениджмънт.

Преподава по дисциплините: „Мениджмънт на проекти”, „Произ-водствен и операционен мениджмънт”, „Производствен инжене-ринг”, „Индустриален инженериг”, „Организация на производствени и операционни системи” и „Бизнес планиране и контрол”.

Гл. ас. д-р инж. Н. Колева

Каб. 3608A
Е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 28 Май 2018 07:49