Борисова, Светлана Валеринова ст. асистент, доктор

През 1999 г. се дипломира като “Магистър по икономика” в УНСС – София. Професионалната си дейност започва като преподавател по икономика в 128 СОУ “Алберт Айнщайн” - София. През 2003 г. придобива и допълнителна квалификация по “Бизнес реклама”. От 2003 до 2008 г. работи като хоноруван асистент в ЮЗУ “Неофит Рилски” и ТУ - София. Защитава докторска дисертация през 2007 г., по научната специалност: Социално управление (Връзки с обществеността). През 2009 г. постъпва като асистент, чрез конкурсен изпит, в Технически Университет - София в катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”.

Автор е на над 20 научни публикации и има участия в редица международни научни конференции. Член е на Съюза на Учените в България и на НТС. Научните и професионалните й интереси са в областта на връзките с обществеността, бизнес-комуникациите, управлението на човешките ресурси и др.

Преподава по дисциплините: “Управление на човешките ресурси”, “Мениджмънт”, “Мениджмънт на човешките ресурси”, “Социална политика”.

Гл. ас. д-р
С. Борисова

Каб. 3606
Е-mail:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Тел. 965-39-15

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Събота, 23 Януари 2016 09:15