Форма за входДимов, Димчо Стефанов – гл. ас. д-р

Завършва с отличен успех Стопанския факултет на ТУ-София през 2006 г., специалност "Индустриален мениджмънт", магистърска програма "Мениджмънт на персонала". Същата година постъпва като хоноруван асистент в ТУ-София. От 2007 г. е редовен асистент в катедра "ИИИМ". Член е на ННТД "Мениджмънт и инженеринг", "Българска асоциация за управление на хора", "Българска асоциация по управление на знанието" и др.

Научните и професионалните му интереси са свързани с мениджмънта на човешките ресурси и иновационния мениджмънт, ръководенето и мотивирането на човешкия потенциал, организационното поведение, лидерството и успешното ръководене на екипи, бизнес предприемачеството.

Води упражнения по дисциплините: Мениджмънт на човешките ресурси, Иновационен мениджмънт, Бизнес предприемачество, Технологично предприемачество, Иновационен мениджмънт и предприемачество във високите технологии, Лидерство и управление на екипи, Мениджмънт на представянето, Организация и нормиране на труда, Информационни системи за управление и развитие на човешките ресурси.

Гл. ас. д-р Д. Димов

кабинет: 3613A
телефон:
(+359 2) 965 2259

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 02 Април 2018 14:06
 
Дизайн - Георги Цветков