Цветанова, Анка Иванова – ст. асистент.

Завършва ТУ-София през 2000 г. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИИИМ през 2001 г. Автор и съавтор на общо над 7 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Участвала е в 1 научно-изследователски проекта.

Научните и професионалните й интереси са свързани с маркетинга и икономиката на предприятието.

Преподава по дисциплината Мениджмънт на маркетинга, Маркетинг, Маркетингови комуникации, Икономика на предприятието и др.

 

Ст. ас. А. Цветанова
(каб. 3604)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Петък, 18 Януари 2013 07:33