Тодорова-Соколова, Тереза Тодорова – Гл. асистент.

Завършва ТУ – София през 1995 г. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИИИМ през 1996 г. Автор и съавтор на общо над 7 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг” и БАУП. Участвала е в 4 научно-изследователски проекта.

Научните и професионалните й интереси са свързани с производствен и операционен мениджмънт, мениджмънт на проекти и бенчмаркинг.

Преподава по дисциплините: Производствен мениджмънт, Операционен мениджмънт, Мениджмънт на проекти, Индустриален мениджмънт.

Гл. ас. инж. Т. Тодорова
(каб. 3613А)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Четвъртък, 20 Декември 2012 10:22