Даскалова, Мина Стефанова – Доц. д-р

Завършва УНСС - София през 1997 г. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИИИМ през 1999 г. Автор и съавтор на общо над 16 научни публикации.Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Участвала е в 2 научно-изследователски проекта.

Научните и професионалните й интереси са свързани с икономиката и мениджмънта на стопанската организация и международните икономически отношения. Преподава по дисциплините: Финанси, Икономика на предприятието, Международен бизнес.

 

Доц.д-р М. Даскалова
(каб. 3611)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Вторник, 02 Февруари 2016 11:19