Калигорова, Мая Христова – гл. асистент.

Завършва УНСС през 1976 г. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИИИМ през 1994 г. Автор и съавтор на общо над 53 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Специализирала е в Германия и Великобритания по проблемите на мениджмънта на материалните ресурси. Участвала е в 5 научно-изследователски проекта.

Научните и професионалните й интереси са свързани с мениджмънта на материалните ресурси, реинженеринга и мениджмънта. Преподава по дисциплините: Мениджмънт на материалните ресурси, Реинженеринг и др.

Гл. ас. М. Калигорова
(каб. 3613)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Петък, 18 Януари 2013 07:34