Христова, Гергана Христова – доцент, доктор.

Завършва Стопански факултет на ТУ-София специалност "Индустриален мениджмънт" със специализация "Маркетинг", след което постъпва като асистент в катедра ИИИМ към СФ на ТУ-София. Автор и съавтор на общо над 35 научни публикации, в т. ч.  монография, учебник, методика, методическо указание, ръководства за  семинарни и лабораторни упражнения. Член на Научно-техническото дружество „Мениджмънт и инженеринг” и Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията. Участвала е в 5 научно-изследователски проекта към НИС на ТУ-София и 1 международен проект към МОМН.

Научните и професионалните й интереси са свързани с управление на стопанската организация, управление на държавната администрация, проектиране на системи за управление, показатели за оценяване на стопанската ефективност, управление на маркетинга и маркетингови изследвания.

Преподава по дисциплините: Мениджмънт, Основи на управлението, Експертни методи в управлението, Маркетинг и мениджмънт в телекомуникациите, Регистри и документооборот в ПА, Проектиране на системи за мениджмънт (управление) и Маркетингови изследвания.

 

 

 

 

 

Доц. д-р инж.-мен.
Г. Христова

e-mail:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

(каб. 3613А)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 04 Юни 2018 15:36