Доц. д-р инж. Лидия Гълъбова

Д-р Лидия Гълъбова е доцент по индустриален мениджмънт в катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“, Стопански факултет и зам.-ръководител на Научноизследователския сектор на Техническия университет (ТУ) – София. Завършила е ТУ – София, където през 2006 г. е защитила и докторска дисертация в областта на организацията и управлението на производството. Специализирала е два пъти във Финландия (2003 и 2008), HANKEN – Swedish School of Economics and Business Administration по въпросите на управление на предприятия, управление на знанието и интелектуалния капитал и в САЩ, UC Berkeley (2007), Център за предприемачество и иновации „Лестер”, по предприемачество и иновационен мениджмънт.През 2009 г. е гост-професор в FHS Kufstein – University of Applied Sciences, Австрия.

През 2009 г. кандидатства и спечелва стипендия по индивидуален грант на тема: „Интелектуален капитал, работа и благосъстояние” с проект по 7 Рамкова програма на ЕС: Дейност „Хора” и в периода 2010–2012 г. работи като „Мария Кюри” изследовател към Glasgow Caledonian University, School for Business and Society, Великобритания.

През 2016 г. спечелва стипендия и е гост-изследовател към Durham University, Великобритания.

Научните й интереси са в областите на управлението на знанията; интелектуалния капитал; технологичното предприемачество; иновационния мениджмънт; усещането за удовлетвореност и управление на качеството или шеговито казано: изследва „хората, мъдростта и парите“.

През последните 5 години има над 10 публикации, 4, от които в реномирани международни списания, автор е на монография, две глави в учебник, съавтор е на учебно помагало. Цитирана е над 10 пъти в международни научни списания и 47 пъти – в български.

Доц. Гълъбова е член е на Съюза на учените в България, ФНТС – Съюза на специалистите по качество в България, Национално научно-техническо дружество „Мениджмънт и инженеринг”, „Клуб 9000”, Сдружение АМО, British Academy of Management, Американската асоциация по качество (American Society for Quality: Division Six Sigma) и др.

Научната кариера е избрала поради тръпката от предизвикателството непрестанно да търси нови решения на нерешени проблеми, откриването и преоткриването на истината, възможността да научава нови неща, общуването с интересни и необикновени хора.

каб.: 3606
тел.: (+359 2) 965 3915
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 04 Юни 2018 16:03