Научни интереси: макроикономика, проблеми на икономическия растеж, икономическа политика, съвременни икономически теории, стопанска история, парични системи, парично обращение и др

Николов, Х. – доцент, доктор.

Доц. д-р Х. Николов
(каб. 2410Б)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Петък, 29 Януари 2016 11:11