Гераскова, Олга Димитрова –доцент, доктор.

Завършва ТУ-София през 1981 г. Постъпва в ТУ-София като технолог към катедра ИОУМП. Доцент по организация и управление на производството от 2006 г. Автор и съавтор на общо над 59 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг” и НТС по „Машиностроене”. Специализирала е във Великобритания по проблемите на мениджмънта на човешките ресурси. Участвала е в 7 научно-изследователски проекта. Технически редактор на списание „Индустриален мениджмънт”. През 2001 г. е номинирана от издателски комплекс CIELA за авторски принос в икономическата литература.

Научните и професионалните й интереси са свързани с мениджмънта на човешките ресурси. Преподава по дисциплините: Мениджмънт на човешките ресурси,Мениджмънт на промените, Индустриален мениджмънт и Мениджмънт на конфликтите.

Доц. д-р инж. О. Гераскова
(каб. 3611)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 11:58