Ганчев, Панайот Асенов – доцент, доктор.

Завършва ТУ-София през 1967 г. Завършва магистратура по проектиране на АСУ във ВИИ през 1971 г. Професионалната си дейност започва в „Оргтехника” гр. Силистра. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ОИМП през 1972 г. Доцент по организация и управление на производството от 1984 г. Бил е Ръководител катедра ИИИМ от 1997 до 2001 г. и катедра на катедра ХНД през периода 1993-1996 г. Научен ръководител на седем докторанти. Автор и съавтор на общо 120 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Специализирал е в Русия, Белгия и Великобритания по проблемите на мениджмънта др. Участвал е в повече от 20 научно-изследователски разработки по проблемите на мениджмънта.

Научните и професионалните му интереси са свързани с мениджмънта и инженеринга на стопански организации. Изнася лекции по дисциплините: Основи на мениджмънта, Маркетинг и мениджмънт в телекомуникациите, Проектиране на системи за мениджмънт.

Доц. д-р инж. П. Ганчев
(каб. 3616)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 11:57