Танева, Невяна Пандова – доцент, доктор.

Завършва ТУ-София през 1965 г. Професионалната си дейност започва в ОМЗ - София. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИОУМП през 1973 г.. Доцент по организация и управление на производството от 1989 г. Зам. Ръководител катедра ИИИМ от 2002 г. Научен ръководител на 4 докторанти. Специализирала е в Белгия, Англия и Русия по проблемите на мениджмънта и иновациите. Автор и съавтор на общо 90 научни публикации. Зам. председател на УС на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Член на Националния комитет „Жените в науката”. Ръководила е и е участвала в повече от 20 научно-изследователски договора по проблемите на висшето образование, индустриалния мениджмънт и стандартизацията. От 1995 г. е чл. кор. на Международната Академия по информатика.

Научните и професионалните й интереси са свързани с иновациите, предприемачеството и стандартизацията. Изнася лекции по дисциплините: Иновационен мениджмънт, Бизнеспредприемачество, Бизнеспланиране и Индустриален мениджмънт.

Доц. д-р инж.
Н. Танева

(каб. 3620)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 11:57