Терзийска, Марлена Иванова – доцент, доктор.

Завършва ТУ-София през 1968 г. Професионалната си дейност започва в „6-ти септември” – София. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИОУМП през 1971 г. Доцент по организация и управление на производството от 1989 г. Специализирала е в Германия по проблемите на индустриалния инженеринг и маркетинга. Автор и съавтор на общо над 60 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”.

Научните и професионалните й интереси са свързани с проектиране на индустриални системи и маркетинга. Изнася лекции по дисциплините: Проектиране на индустриални системи, Маркетинг и др.

 

Доц. д-р инж. М. Терзийска
(каб. 3622)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 11:57