Чанкова, Любка Георгиева – доцент, доктор.

Завършва ТУ-София през 1983 г. Професионалната си дейност започва в КХЕ „Хидравлика” – гр. Ямбол. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИИИМ през 1994 г.. Доцент по организация и управление на производството от 2002 г. Автор и съавтор на общо над 50 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”.

Научните и професионалните й интереси са свързани с мениджмънта на риска, инженеринга и иновациите. Изнася лекции по дисциплините: Мениджмънт и Мениджмънт на риска.

 

Доц. д-р инж. Л. Чанкова
(каб. 3613)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 11:56