Димитров, Йордан Стоянов – проф, доктор.

Завършва УНСС-София през 1979 г. Професионалната си дейност започва в ИТМ-Радомир. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ОИМП през 1984. Доцент по икономика и управление от 1997 г. Научен ръководител на 6 докторанти. Автор и съавтор на общо 81 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Специализирал е в Украйна и Белгия по проблемите на Финансов мениджмънт, Икономика на предприятието др. Ръководил е повече от 5 научно-изследователски договора по проблемите на икономиката и мениджмънта на предприятието.

Научните и професионалните му интереси са свързани с бизнес икономиката, инвестициите и финансовия мениджмънт. Изнася лекции по дисциплините: Бизнес икономика, Финанси, Финансов мениджмънт и др.

 

проф. д-р Й. Димитров
Зам. р-л Катедра ИИИМ

(каб. 3620)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Вторник, 02 Февруари 2016 11:02