Лефтерова, Татяна Кирилова – Доцент, доктор.

Завършва ТУ-София през 1980 г. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИИИМ през 1994 г. Автор и съавтор на общо над 30 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Специализирала е в Великобритания и Холандия по проблемите на индустриалния инженеринг. Участвала е в 7 научно-изследователски проекта.

Научните и професионалните й интереси са свързани със съвременни тенденции в развитието на индустриалния и производствения инженеринг и пространственото изграждане на високоефективни производствени системи. Преподава по дисциплините: Производствен инженеринг, Индустриален инженеринг, Организация на производството, Проектиране на индустриални системи, Проектиране на стопански системи.

 

Доц. д-р
Т. Лефтерова
Зам. р-л катедра "ИИИМ"

(каб. 3618)

Последно променен на Понеделник, 28 Май 2018 07:52