Андреев, Огнян Димитров – професор, доктор, инженер.

Завършва ТУ-София през 1987 г. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИИИМ през 1994 г. Автор и съавтор на общо над 40 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Специализирал е в САЩ, Великобритания, Германия, Италия и Белгия по проблемите на производствения и операционен мениджмънт, мениджмънт на проекти и информационни системи в мениджмънта. Участвал е в над 15 научно-изследователски проекта.

Научните и професионалните му интереси са свързани с управлението на проекти, производствения и операционен мениджмънт. Преподава по дисциплините: Мениджмънт на проекти, Производствен и Операционен мениджмънт и Финанси.

Проф. д-р инж. О. Андреев
Ръководител катедра ИИИМ към СФ

(каб. 3614А)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Вторник, 02 Февруари 2016 10:03