Дончев, Димитър Лозанов – доцент, доктор.

Завършва УНСС-София през 1973 г. Професионалната си дейност започва в НЦ на КНТПВО. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ОИМП през 1976. Доцент по икономика и управление от 1990 г. Бил е Ръководител катедра ИИИМ през1997 и 2001 г. Зам. Ръководител на катедра ИИИМ от 2003 г. Научен ръководител на 10 докторанти. Автор и съавтор на общо 50 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Специализирал е в Русия и Белгия по проблемите на анализа на стопанската дейност, бизнес икономиката др.Ръководил е повече от 5 научно-изследователски договора по проблемите на икономиката и мениджмънта на предприятието.

Научните и професионалните му интереси са свързани с икономика и анализ на стопанската дейност. Изнася лекции по дисциплините: Икономика на предприятието, Анализ на стопанската дейност, Бизнес икономика и Инженерна икономика.

Доц. д-р Д. Дончев
Зам. р-л катедра ИИИМ
(каб. 3614Б)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 11:55