Катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” обучава студенти и докторанти по:

А. Образователно-квалификационни степени “БАКАЛАВЪР” и “МАГИСТЪР” по специалностите:

  1. “Индустриален мениджмънт” от професионално направление 5.13 “Общо инженерство” и акредитирана от IEТ – Великобритания, както и от НАОА – България.
  2. “Стопанско управление” от професионално направление 3.7 “Администрация и управление”, акредитирана от НАОА – България.
  3. “Публична администрация” от професионално направление 3.7 “Администрация и управление”, акредитирана от НАОА – България.
Последно променен на Събота, 16 Октомври 2010 10:37