Даков, Иван Симеонов – професор, доктор.

Завършва ТУ-София през 1977 г. Професионалната си дейност започва в НИИ по икономика и организация на машиностроенето - София. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИОУМП през 1979 г.. Доцент по организация и управление на производството от 1995 г. Зам. Декан на МТФ от 1993 до 1995 г. и на СФ от 2000 до 2004 г. и Декан на СФ от 2004г до сега. Научен ръководител на 7 докторанти. Специализирал е в Германия, Белгия, Англия и Русия по проблемите на индустриалния инженеринг, производствения мениджмънт и маркетинговите изследвания. Автор и съавтор на общо 90 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Участник и ръководител на повече от 20 научно-изследователски договора по проблемите на организацията и управлението на производството.

Научните и професионалните му интереси са свързани с индустриалния инженеринг, производствения мениджмънт и маркетинговите изследвания. Изнася лекции по дисциплините: Производствен инженеринг, Индустриален инженеринг, Организация на производството и Маркетингови изследвания.

проф. д-р инж.
И. Даков

Зам. декан по учебна дейност

(каб. 3622)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Петък, 16 Декември 2011 10:46