Магистър след бакалавър


Специалност
Държавна поръчка - редовно
Платено обучение Изравнително обучение
Такса за кандидатстване (лв.) Семестриална такса (лв.) Продължителност Кой може да кандидатства Дати Такса за кандидатстване (лв.) Семестриална такса (лв.) Продължителност Кой може да кандидатства Дати Продължителност Дати
Редовно Задочно
„Стопанско управление“ 30 175 3 сем. (2 + дипломно проектиране) Професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм, 3.4. Социални дейности (за магистърска програма „Управление на персонала“) и 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (за магистърска програма „Управление на маркетинга“) Прием на документи: 15.07-08.10.2019 г.; класиране: 09.10.2019 г.; записване: до 11.10.2019 г. 30 925 525
Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение. Прием на документи: 15.07-24.09.2019 г.; класиране: 25.09.2019 г.; записване: до 27.09.2019 г. 2 сем. Прием на документи: 15.07-15.11.2019 г.; класиране: 18.11.2019 г.; записване: до 20.11.2019 г.
„Индустриален мениджмънт“ 30 350 3 сем. (2 + дипломно проектиране) Бакалаври от спец. „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско направление“ и професионални направления 3.8. Икономика, 5.9. Металургия, 5.10. Химични технологии, 5.11. Биотехнологии, 5.12. Хранителни технологии и 5.13. Общо инженерство. Прием на документи: 15.07-08.10.2019 г.; класиране: 09.10.2019 г.; записване: до 11.10.2019 г. 30 1100 600
Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение. Прием на документи: 15.07-11.10.2019 г.; класиране: 14.10.2019 г.; записване: до 16.10.2019 г. 2 сем. Прием на документи: 15.07-29.11.2019 г.; класиране: 02.12.2019 г.; записване: до 04.12.2019 г.
„Мениджмънт в електроенергетиката“ - -


30 - 600 3 сем. (2 + дипломно проектиране) Дипломирани бакалаври или магистри по специалности от п.н. 5. Технически науки, 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика, успешно завършили изравнително обучение. Прием на документи: 15.07-24.09.2019 г.; класиране: 25.09.2019 г.; записване: до 27.09.2019 г. 2 сем. Прием на документи: 15.07-16.12.2019 г.; класиране: 17.12.2019 г.; записване: до 19.12.2019 г.
„Управление на проекти“ очаква очаква очаква очаква
30 - 600 3 сем. (2 + дипломно проектиране) Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриаленмениджмънт“, „Стопанско управление“ и професионално направление 3.8. Икономика; дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение. Прием на документи: 15.07-25.10.2019 г.; класиране: 28.10.2019 г.; записване: до 30.10.2019 г. 2 сем. Прием на документи: 15.07-16.12.2019 г.; класиране: 17.12.2019 г.; записване: до 19.12.2019 г.
Последно променен на Вторник, 16 Юли 2019 12:38