Избираеми дисциплини за специалност "Индустриален мениджмънт"

Списък И1 - свободноизбираеми хуманитарни дисциплини (1 курс)

Списък И2 - свободноизбираеми информационни дисциплини (4 курс)

Списък И3 - свободноизбираеми правни дисциплини (4 курс)

Списък И4 - задължителноизбираеми инженерни дисциплини (4 курс)

Списък И5 - задължителноизбираеми мениджърски дисциплини (4 курс)

Списък И6 - задължителноизбираеми инженерни дисциплини (4 курс)

Избираеми дисциплини за специалност "Стопанско управление"

Списък И1 - свободноизбираеми хуманитарни дисциплини (2 курс)

Списък И2 - свободноизбираеми управленски дисциплини (3 курс)

Списък И3 - свободноизбираеми икономически дисциплини (4 курс)

Списък И4 - свободноизбираеми управленски дисциплини (4 курс)

Последно променен на Вторник, 05 Юни 2018 18:22