Редовна изпитна сесия

Поправителна сесия и други изпити

Дисциплина Преподавател Дата Час Зала Студенти
Всички проф. д-р И. Даков 05.02.2019 9:30 3129 Бак.
ВС, Мен. доц. д-р Т. Лефтерова 05.02.2019 9:30 3129 Бак., спец. ИМ, ИД
МЧР, Мен. доц. д-р С. Борисова 05.02.2019 9:30 3129 -
ИМ, УИ
доц. д-р Н. Танева 05.02.2019 11:30 3610 Бак.
БП доц. д-р Л. Гълъбова
05.02.2019 11:30 3610
Бак.
УЧР доц. д-р О. Гераскова
05.02.2019 11:30 3610 Бак.
Финанси, ВС, Икономика проф. д-р Й. Димитров, доц. д-р М. Даскалова 06.02.2019 11:30 3610 -
Всички бак. дисциплини
доц. д-р Г. Христова 07.02.2019 11:30 3501
Бак.
Всички проф. д-р И. Даков 08.02.2019 9:30 3239 Бак.
ВС доц. д-р Т. Лефтерова 08.02.2019 9:30 3239 Бак., спец. ИМ
Всички доц. д-р Г. Христова 09.02.2019 12:00 - Маг. ред. и зад.
Икономика, Инженерна икономика, Икономика на транспорта доц. д-р Й. Ангелова 13.02.2019 14:00 3608 Бак. от ЕФ, МТФ, ФТ, МФ