Редовна изпитна сесия

Поправителна сесия и други изпити

Дисциплина Преподавател Дата Час Зала Студенти
Всички
доц. д-р Й. Ангелова
4.02.2020 г.
9:30
3610
Бак. редовно
Бизнес икономика
доц. д-р М. Даскалова
4.02.2020 г.
10:00
3606
ИЛ (МФ)
ОПС
доц. д-р М. Даскалова 4.02.2020 г. 10:00 3606 ПА
Всички
доц. д-р Г. Христова
5.02.2020 г.
12:30
3610
Всички бак.
ВС, ИИ (И2), М, ИИ
доц. д-р Т. Лефтерова
5.02.2020 г.
10:30
3610
Всички бак.
Иновационен мениджмънт
доц. д-р Н. Танева
5.02.2020 г.
11:00
3501
Бак. редовно
Управление на човешките ресурси
доц. д-р О. Гераскова
5.02.2020 г.
11:00
3501
Бак. редовно