Велев, Младен Стефанов – икономист, професор, доктор.

Завършва ВФСИ „Д.А.Ценов” – Свищов през 1983 г. Професионалната си дейност започва в ДСО „Стара планина” – София. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ОИМП през 1986. Доцент по икономика и управление от 1996 г. и професор по организация и управление на производството от 2006 г. Ръководител на катедра ИИИМ от 2001 г. Научен ръководител на деветима докторанти. Автор и съавтор на общо над 130 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Член на Съюза на учените в България. Специализирал е в Русия, Украйна, Белгия, Англия, Уелс и Германия по проблемите на Мениджмънта на маркетинга, Маркетинговите комуникации и др. Ръководил е повече от 15 научно-изследователски договора по проблемите на икономиката, маркетинга и мениджмънта.

Научните и професионалните му интереси са свързани с маркетинга, мениджмънта и икономиката. Изнася лекции по дисциплините: Мениджмънт на маркетинга, Маркетинг, Маркетингови комуникации, Икономика на предприятието и др.

Велев, Младен Стефанов

Проф. д-р М. Велев
Декан катедра ИИИМ
(каб. 3614А)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Петък, 16 Декември 2011 10:42