Гл. ас. д-р инж. Сия Велева

Завършва ТУ-София. Постъпва в ТУ-София като асистент в катедра ИИИМ.

Научните и професионалните й интереси са свързани с икономиката и мениджмънта на стопанската организация. Преподава по дисциплините:

 

Гл. ас. д-р инж. Сия Велева
(каб. 3604)

Допълнителна информация и новини:

Последно променен на Понеделник, 21 Май 2018 04:42