История на създаване и развитие на катедра

"Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"


1945 г. до 1968 г. - наименование "Механична технология и фабрична организация" - ръководител е акад. проф. Ангел Балевски (основател).

1969 г. до 1983 г. - наименование “Организация и икономика на машиностроителното производство” - ръководители са проф. Коста Дулев (1969-1971 г.) и проф. Минко Атанасов (от 1972 г.).

1984 г. до 1990 г. - наименование “Икономика, организация и управление на машиностроителното производство” - ръководител е проф. Минко Атанасов.

1991 г. и сега - наименование “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” с ръководители:
- проф. д-р инж. Божидар Алвасов (1991-1995 г.);
- доц. д-р инж. Панайот Ганчев (1996-2000 г.);
- доц. д-р инж. Димитър Дончев (2001 г.);
- проф. д-р Младен Велев (2001-2011 г.);
- проф. д-р инж. Огнян Андреев (2011 г.-2019 г.);

- проф. д-р инж. Йорданка Ангелова (2019 г. - досега)

Катедрата провежда обучение по широкопрофилните специалности "Индустриален мениджмънт", "Стопанско управление", "Публична администрациия", "Мениджмънт и бизнес информационни системи" за студентите от Стопанския факултет и по учебни дисциплини в областта на икономиката, мениджмънта, маркетинга, финансите, иновационния мениджмънт и др., включени в учебните планове на студенти от всички други специалности на ТУ-София, както и на чуждестранни студенти и докторанти.

Специалност "Индустриален мениджмънт" е акредитирана от Британската институция по инженерство и технологии (IET), което означава, че дипломите от тази специалност на ТУ-София са валидни и във Великобритания и дава възможност на завършилите я да станат членове на Съвета на дипломираните инженери във Великобритания.