Материално-техническа и информационна база

Обновяването на материално-техническата и информационната база на катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”, необходима за съвременното обучение на студентите, е изцяло осъществено със собствени средства на катедрата и подпомогнато от международни проекти с участието на целия преподавателски състав.