Академичен състав на катедра

"Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"

 

Проф. д-р инж. О. Андреев
Ръководител катедра ИИИМ към Стопанския факултет на ТУ-София

Доц. д-р М. Даскалова
Заместник-ръководител катедра - Направление 3.7. "Администрация и управление"

Гл. д-р инж. Н. Колева
Заместник-ръководител катедра - Направление 5.13. "Общо инженерство"

Проф. д.ик.н. М. Велев
Декан на Стопанския факултет

Заместник-декан по учебната дейност

Заместник-декан по научната и научно-приложната дейност

Проф. д.ик.н. инж. К. Ангелов Проф. д.ик.н. инж. К. Ангелов - каб. 3534
Декан на Факултета за френско обучение по електроинженерство

Доц. д-р И. Николова-Яан
Заместник-декан на Факултета за германско обучение и промишлен мениджмънт


Ас. Г. Пенева
Ас. Г. Пенева - каб. 3608А