Академичен състав на катедра

„Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“


Доц. д-р Й. Ангелова
Ръководител катедра
проф. д-р инж. Й. Ангелова - каб. 3614

Доц. д-р инж. Г. Христова
Зам.-ръководител катедра
доц. д-р инж. Г. Христова - каб. 3618

Доц. д-р инж. Т. Тодорова
Зам.-ръководител катедра
доц. д-р инж. Т. Тодорова-Соколова - каб. 3613

Гл. ас. д-р инж. Д. Димов
Зам.-ръководител катедра
гл. ас. д-р инж. Д. Димов - каб. 3613A

Проф. д-р инж. О. Андреев
Декан на Стопанския факултет
проф. д-р инж. О. Андреев - каб. 3237

Доц. д-р инж. Н. Колева
Зам.-декан
доц. д-р инж. Н. Колева - каб. 3608A


Проф. д.ик.н. М. Велев
проф. д.ик.н. М. Велев - каб. 3622доц. д-р инж. Т. Лефтерова - каб. 3618


Доц. д-р И. Николова-Яан
доц. д-р инж. И. Николова-Ян - каб. 3613

Доц. д-р О. Гераскова
доц. д-р инж. О. Гераскова - каб. 3608

Доц. д-р М. Даскалова доц. д-р М. Даскалова - каб. 3606

Доц. д-р инж. Л. Гълъбова
доц. д-р инж. Л. Гълъбова - каб. 3606

Доц. д-р инж. Б. Николов доц. д-р инж. Б. Николов - каб. 3616

Доц. д-р М. Драганов
доц. д-р М. Драганов - каб. 3616

доц. д-р Св. Борисова - каб. 3620


доц. д-р инж. А. Цветанова - каб. 3604

доц.д-р Б.  Балинов
доц. д-р Б. Балинов - каб. 2512


Ас. Г. Пенева
гл. ас. д-р Г. Пенева - каб. 3608А