Академичен състав на катедра

„Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“

 


Доц. д-р Й. Ангелова Доц. д-р инж. Й. Ангелова - каб. 3614
Ръководител катедра ИИИМ

Проф. д-р инж. О. Андреев
Декан на Стопанския факултет

Доц. д-р М. Даскалова
Зам.-декан

Гл. д-р инж. Н. Колева
Факултетен координатор

Доц. д-р инж. Г. Христова
Зам.-ръководител катедра

Доц. д-р инж. О. Маринов
Зам.-декан
Ас. Г. Пенева
Ас. Г. Пенева - каб. 3608А