Академичен състав на катедра

„Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“


Доц. д-р Й. Ангелова
Ръководител катедра ИИИМ
проф. д-р инж. Й. Ангелова - каб. 3614

Доц. д-р инж. Г. Христова
Зам.-ръководител катедра

Доц. д-р инж. Т. Тодорова
Зам.-ръководител катедра

Гл. ас. д-р инж. Д. Димов
Зам.-ръководител катедра

Проф. д-р инж. О. Андреев
Декан на Стопанския факултет

Доц. д-р инж. Н. Колева
Зам.-декан
Факултетен координатор

Доц. д-р М. Даскалова