Форма за входАкадемичен Състав

 

Проф. д-р инж. О. Андреев - Зам. декан на СФ Проф. д-р инж. О. Андреев - каб. 3614 А
Ръководител катедра ИИИМ към СФ

Проф. д.ик.н. М. Велев - Ръководител катедра ИИИМ Проф. д-р М. Велев - каб. 3237
Декан на Стопански факултет

Доц. д-р Т. Лефтерова - Зам. ръководител на Катедра ИИИМ Доц. д-р Т. Лефтеровакаб. 3606
Зам. декан по учебната дейност

Доц. д-р Г. Манлиев Доц. д-р Г. Манлиев - каб. 2410 А
Зам.декан по международно сътрудничество и връзки с обществеността

Доц. д-р Й. Ангелова Доц. д-р инж. Й. Ангелова - каб. 3608
Зам. декан по научно приложна дейност

Проф. д-р Й. Димитров - Зам. ръководител на Катедра ИИИМ Проф. д-р Й. Димитров - каб. 3620
Зам. р-л Катедра ИИИМ

Доц.д-р М. Даскалова доц. д-р М. Даскалова - каб. 3611
Зам. р-л Катедра ИИИМ

Проф. д.ик.н. инж. К. Ангелов Проф. д.ик.н. инж. К. Ангелов - каб. 3511 А
Зам.декан на ФФОЕ

Гл. ас. д-р И. Николова-Йаан
Зам.декан на Факултет за германско обучение и промишлен мениджмънт

Доц. д-р И. Даков - Декан на СФ


Проф. д-р Св. Димков
Проф. д-р инж. Св. Димков - каб. 3614


Доц. д-р Л. Чанкова


Проф. д.т.н.  Р. Цанкова


Доц. д-р Б. Колчагова


Доц. д-р Н. Танева


Доц. д-р П. Ганчев


Доц. д-р М. Малинов


Доц. д-р А. Момов


Доц. д-р О. Гераскова


Доц. д-р Р. Илиева


Доц. М. Фурнаджиева
Доц. д-р И. Илиев


Доц. д-р Ц. Лалева


Доц. д-р Х. Николов


Доц. д-р Д. Дончев - Зам. ръководител на Катедра ИИИМ


Гл. ас. д-р Л. Гълъбова


Гл. ас. д-р Г. Христова


Ст. ас. О. Маринов


Технически Състав

М. Димитрова
М. Демерджиева - каб. 3614
Секретар на катедра ИИИМ

инж. Р. Цончев
Инж. Р. Цочев - каб. 3304


Инж. Николай Нинов Инж. Николай Нинов - каб. 3304

Последно променен на Четвъртък, 11 Май 2017 09:18
 
Дизайн - Георги Цветков