Форма за входУказания за оценяване

1. Указания за оценяване на знанията и уменията на студентите

2. Вътрешни правила за разработка на Дипломна работа

3. Указания за Дипломна работа:

- специалност ИМ

- специалност СУ

специалност ПА

- специалност МЕ

Последно променен на Вторник, 11 Февруари 2014 07:50
 
Дизайн - Георги Цветков