Научни публикации и научно-приложни разработки
в областта на икономиката, индустриалния инженеринг и мениджмънта на фирмата и за обезпечаване на учебния процес:

А. Научни публикации – дисертации, книги, монографии, учебници, статии в специализирани списания, доклади на научни конференции у нас и в чужбина – над 2000 бр.

Б. Научно-приложни разработки:

- Проекти по ТЕМПУС, ФАР, Сократес– 6 бр.

- Проекти с НОУХАУ фонда на Британското посолство – 2 бр.

- Проекти по оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013, Европейски социален фонд – 2 бр.

- Научно-изследователски и консултантски разработки в областта на икономиката индустриалния инженеринг и мениджмънта на фирмата и за подобряване на учебния процес – над 150 бр.

В. Участия на преподаватели в научни журита за оценяване на дисертационните трудове за придобиване на научни степени и на кандидатите за заемане на академични длъжности.


 

Последно променен на Понеделник, 14 Март 2016 09:08