Кънева, Невяна Славчева – доцент, доктор

 

Завършва специалност „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 година. От 1983 г. до 1990 г. работи последователно като юрисконсулт и акто заместник-главен редактор на Издателство „Наука и изкуство”. В периода 1990 г.- 2002 г. заема експертни длъжности в Министерство на културата, в Съвета по законодателството на Министерството на правосъдието и в Администрацията на Министерски съвет. От 2003 г. е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

През 2005 г. е зачислена за докторант в Института за правни науки при БАН. През 2008 г. получава образователна и научна степен “доктор” по научната специалност административно право и административен процес.

От 2000 г. преподава в Университета по национално и световно стопанство, в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, в Нов български университет и в Института по публична администрация.

От 2011 г. е доцент по Администрация и управление в Стопанския факултет на Техническия университет -  София.

Има издадени 10 книги и над 40 статии по въпросите на публичната администрация.

Участвала е като правен експерт и ръководител на 25 успешно приключили проекти, финансирани от Програма ФАР, Японското правителство, Световната банка и Оперативна програма „Административен капацитет”.

Научните и професоналните й интереси са в областта на публичната администрация – организационно структуриране в публичната администрация, антикорупция, конфликт на интереси в публичния сектор, държавна служба. Преподава дисцплините – Основи на публичната администрация, Организация и управление на публичната администрация, Правен режим на държавните служители, Право 1, Трудово право, Търговско право.

 

 

Доц. д-р Н. Кънева

Каб. 2512
Тел. 965-34-35

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Понеделник:

11:00 - 12:30

Вторник:

14:00 - 15.30

Последно променен на Понеделник, 13 Януари 2014 11:25