Бъдете част от успешните млади специалисти в икономиката и индустрията!

 

Уважаеми студенти,

Катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ е водещата катедра в Стопанския факултет към Техническия университет - София.

Поздравяваме Ви с избора да се обучавате по най-престижните и елитни специалности, които са основополагащи за успеха на организациите от бизнеса и публичния сектор в условията на съвременната икономика на знанието, кибер-физично общество, интелигентни градове и фабрики!

Ние се гордеем с труда и професионализма на нашите преподаватели и с успехите на нашите възпитаници, които застават начело на ръководни позиции във водещи организации от частния и публичния сектор.

През тези 50 години катедрата е доказала, че нашите специалности са сред най-предпочитаните, заради високото качество на обучение в тях, високите изисквания към компетенциите на завършилите, високите стандарти, които сме положили в образованието и научните изследвания в областта на икономиката и индустрията на Република България.

Ние имаме традиции в успеха.

Пожелаваме Ви успех в следването и  във Вашата професионална и личностна реализиация!

---

Успешно приключи три годишния проект с австрийската енергийна компания ЕВН за обучение на техни кадри в магистърската програма: „Мениджмънт в електроенергетиката“. Тя се администрира от Стопански факултет, катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ и е със съвместно обучение от преподаватели от Електротехнически факултет. Защитата им беше с участието на гости - представители на работодателя на ЕВН. Всички 10 дипломанта се представиха изключително добре и защитиха своите разработки отлично. Да си пожелаем успех и на следващата група, която очакваме скоро!

---

Ежегодно катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ организира международните научни конференции „Мениджмънт и инженеринг“ и „Е-управление и е-комуникации“  в гр. Созопол.


---

50-годишен юбилей на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“

На 23 октомври 2019 г. от 10:30 ч. в Библиотечно-информационния център на ТУ-София се състоя тържествено честване на 50-годишния юбилей на катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" към Стопанския факултет. Поканени да участват бяха всички преподаватели, служители, настоящи и завършили студенти и приятели на факултета и катедрата.
В чест на събитието се проведе кръгла маса на тема: „Бъдещето на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ през погледа на бизнеса, държавата, академичния състав, студентите и докторантите“.
Събитията, съпътстващи честването на юбилея на катедрата, продължиха и на 24 октомври 2019 г. с презентации от представители на бизнеса и провеждането на състезания между студентите на Стопански факултет на ТУ-София по зададени казуси от практиката на различни бизнес организации: ФЕСТО, Джуниър Ачийвмънт България, DRONAMICS, BOR, ESCREO,

---

 

---

---

---

ЗА НАС В ПРЕСАТА

Стопанският факултет на Техническия университет кани бъдещи студенти с 8 специалности - econ.bg

Стопанският факултет на ТУ-София започва прием за топ специалности - inews.bg

„Индустриален мениджмънт“ в ТУ-София е на I място в категорията си в класацията на МОН - inews.bg

„Стопанско управление“ в ТУ-София - вечно актуалната специалност - inews.bg

„Публична администрация“ в ТУ-София отваря врати и в частния, и в държавния сектор - inews.bg

„Мениджмънт и бизнес информационни системи“ в ТУ-София отваря врати към супер кариера - inews.bg

---