Основно меню

Форма за входБанер
Банер

Академичен Състав

 

Проф. д-р инж. О. Андреев - Зам. декан на СФ Проф. д-р инж. О. Андреев - каб. 3614 А
Ръководител катедра ИИИМ към СФ

Проф. д.ик.н. М. Велев - Ръководител катедра ИИИМ Проф. д-р М. Велев - каб. 3237
Декан на Стопански факултет

Доц. д-р Т. Лефтерова - Зам. ръководител на Катедра ИИИМ Доц. д-р Т. Лефтеровакаб. 3606
Зам. декан по учебната дейност

Доц. д-р Г. Манлиев Доц. д-р Г. Манлиев - каб. 2410 А
Зам.декан по международно сътрудничество и връзки с обществеността

Доц. д-р Й. Ангелова Доц. д-р инж. Й. Ангелова - каб. 3608
Зам. декан по научно приложна дейност

Проф. д-р Й. Димитров - Зам. ръководител на Катедра ИИИМ Проф. д-р Й. Димитров - каб. 3620
Зам. р-л Катедра ИИИМ

Доц.д-р М. Даскалова доц. д-р М. Даскалова - каб. 3611
Зам. р-л Катедра ИИИМ

Проф. д.ик.н. инж. К. Ангелов Проф. д.ик.н. инж. К. Ангелов - каб. 3511 А
Зам.декан на ФФОЕ

Гл. ас. д-р И. Николова-Йаан
Зам.декан на Факултет за германско обучение и промишлен мениджмънт

Доц. д-р И. Даков - Декан на СФ


Проф. д-р Св. Димков
Проф. д-р инж. Св. Димков - каб. 3614


Доц. д-р Л. Чанкова


Проф. д.т.н.  Р. Цанкова


Доц. д-р Б. Колчагова


Доц. д-р Н. Танева


Доц. д-р П. Ганчев


Доц. д-р М. Малинов


Доц. д-р А. Момов


Доц. д-р О. Гераскова


Доц. д-р Р. Илиева


Доц. М. Фурнаджиева
Доц. д-р И. Илиев


Доц. д-р Ц. Лалева


Доц. д-р Х. Николов


Доц. д-р Д. Дончев - Зам. ръководител на Катедра ИИИМ


Гл. ас. д-р Л. Гълъбова


Гл. ас. д-р Г. Христова


Ст. ас. О. Маринов


Технически Състав

М. Димитрова
М. Демерджиева - каб. 3614
Секретар на катедра ИИИМ

инж. Р. Цончев
Инж. Р. Цочев - каб. 3304


Инж. Николай Нинов Инж. Николай Нинов - каб. 3304

Последно променен на Четвъртък, 11 Май 2017 09:18
 

НОВАТА ПРОГРАМА ERASMUS +

ЗА СТУДЕНТИ/ДОКТОРАНТИ ОТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ПЕРИОД НА МОБИЛНОСТТА: 2014/2015 – 2020/2021

Факултетен координатор: доц.д-р Йорданка Ангелова


По програма Erasmus+ са сключени нови договори за студентска мобилност за студенти и докторанти от Стопански факултет за обучение и подготовка на дипломна работа/дисертация в университети, посочени по-долу.

Всеки университет има свои изисквания и документи за прием на Еразъм-студенти /задължителни за попълване и подготовка/, както и фиксирани срокове за предварителна регистрация при тях.

Обща информация, условия и документи: http://www.tu-sofia.bg/Erasmus/index.html

По организационни въпроси: г-жа Д. Маргенова, Еразъм офис /каб.1255/

По академични въпроси – Еразъм-координатора на договора в СФ

Срокове за подаване на документи за участие в студентска мобилност на студенти/докторанти от СФ:

  • За мобилност през зимен семестър – 15 Април
  • За мобилност през летен семестър – 15 Октомври

Страна – Град – Университет Брой места Краен срок за пълна регистрация в приемащата страна Минимална степен на владеене на езика Еразъм координатор на договора
1.Austria-Wien
UAS Technikum Wien
3 За зимен сем. – 15 Май;
За летен сем. – 15 Ноември
English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
2.Austria-Tirol
FHS Kufstein
3 За зимен сем. – 30 Юни;
За летен сем. – 31 Декември
English-B2 Доц.д-р Л.Гълъбова, каб.3606
3.Cyprus-Nicosia
American College
2 За зимен сем. – 30 Юни;
За летен сем. – 31 Декември
English-B1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
4.Czech Republic-Brno
Brno University of Technology
3 За зимен сем. – 31 Май;
За летен сем. – 15 Ноември
English-B1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
5.Denmark-Odense
University of Southern
2 За зимен сем. – 1 Май;
За летен сем. – 1 Ноември
English-C1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
6.Denmark-Lyngby
Technical University
2 За зимен сем. – 1 Май;
За летен сем. – 1 Ноември
BSc-Danish
MSc-English B2
Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
7.Spain-Barcelona
Univeritat Autonoma de Barcelona
3 За зимен сем. – 1 Май;
За летен сем. – 1 Декември
English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
8.Spain- A Coruna
Universidad de A Coruna
2 За зимен сем. – 1 Май;
За летен сем. – 1 Ноември
English-B1
French-B1
Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
9.Greece-Athens
Technological Educational Institute
3 За зимен сем. – 31 Май;
За летен сем. – 15 Ноември
English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
10.Italy-Milan
Politechnico di Milano /Campus BOVISA, COMO/
1/маг./ За зимен сем. – 15 Юни;
За летен сем. – 15 Декември
English-B2 higher Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
11.Latvia-Riga
Riga Technical University
3 За зимен сем. – 1 Юли;
За летен сем. – 1 Ноември
English-B1 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
12.Lithuania-Vilnius
VGTU
3 За зимен сем. – 10 Май;
За летен сем. – 30 Ноември
English-B2 Доц.д-р Й.Ангелова, каб.3608
13.Poland
West Pomeranian University
2 За зимен сем. – 15 Юни;
За летен сем. – 15 Декември
English-B2 higher Доц.д-р Г.Манлиев
Въведените дати за студентска мобилност са за учебната 2014/15 година.

Последно променен на Вторник, 04 Ноември 2014 09:09
 

Кандидат- студентска кампания 2015

Стопански Факултет към ТУ - София

 

SF-programmes-2013.pdf (изтеглете от тук)

Последно променен на Сряда, 07 Октомври 2015 11:52
 

Катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” обучава студенти и докторанти по:

А. Образователно-квалификационни степени “БАКАЛАВЪР” и “МАГИСТЪР” по специалностите:

  1. “Индустриален мениджмънт” от професионално направление 5.13 “Общо инженерство” и акредитирана от IEТ – Великобритания, както и от НАОА – България.
  2. “Стопанско управление” от професионално направление 3.7 “Администрация и управление”, акредитирана от НАОА – България.
  3. “Публична администрация” от професионално направление 3.7 “Администрация и управление”, акредитирана от НАОА – България.
Последно променен на Събота, 16 Октомври 2010 10:37
 

 Б. Образователна и научна степен “ДОКТОР” по научни специалности:

  1. 05.02.21 “Организация и управление на производството”, акредитирана от НАОА – България.
  2. 05.02.18 “Икономика и управление” – акредитирана от НАОА – България.

Защитени са над 70 докторски дисертации.

Последно променен на Понеделник, 04 Април 2011 08:52
 
Още статии...


Страница 1 от 2
Дизайн - Георги Цветков